De Nieuwe Beer blijft bereikbaar tijdens de wegenwerken.

Intro
Intro

Start riolerings- en wegenwerken Gentstraat en zijstraten

Oostrozebeke voert samen met de gemeente Meulebeke, Aquafin en AWV riolerings- en wegeniswerken uit langs de N305 (Gentstraat) en zijstraten. Deze langverwachte werken starten op maandag 19 april 2021 (onder voorbehoud van weersomstandigheden of onvoorziene zaken). De aannemer start zowel op grondgebied Meulebeke aan de Meentakstraat als op grondgebied Oostrozebeke aan de Wakkensteenweg en werkt naar elkaar toe.

Werken Gentstraat gaan nieuwe fase in.

Op maandag 20 september gaan de riolerings- en wegenwerken in de Gentstraat (N305) een nieuwe fase in. Die dag start de aannemer op twee verschillende plaatsen met de aanleg van de riolering. Dit deel van de werken zal een tiental maanden duren.

Het kruispunt Gentstraat – Wakkensesteenweg wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. De Nieuwe Beer blijft bereikbaar via de Steenovenstraat (Haantjeshoek)

 

Fase 1
Fase 1

Fase 1 - Voorbereidende werken (april 2021 - september 2021)

In fase 1 voeren we een aantal voorbereidende werken uit. Waar er vandaag grachten zijn, worden deze gedempt en worden nieuwe grachten voorzien naast het toekomstige fietspad. Ter hoogte van de bebouwing worden hagen en omheiningen verwijderd, worden de bestaande rioolbuizen opgebroken en wordt een tijdelijke riolering voorzien. Opritten die hiervoor onderbroken worden, worden ’s avonds terug berijdbaar gemaakt

Fase 2

Fase 2 - Verplaatsen nutsvoorzieningen (juni 2021 – maart 2022)

Nutsleidingen (water, gas, elektriciteit en internet) worden vaak onder de weg of onder het fietspad gelegd. Wanneer er later aan deze leidingen gewerkt moet worden, moet de weg of het fietspad open gebroken worden. Hierdoor ontstaan oneffenheden in het wegdek waardoor de kwaliteit en de veiligheid ervan verminderen. Om te zorgen dat het fietspad gedurende lange tijd in goede staat kan blijven, worden de nutsleidingen in de Gentstraat niet onder de weg of het fietspad aangelegd, maar worden ze verplaatst naar een plek waar ze na de werken nog bereikbaar zijn. In fase 2 worden deze nieuwe nutsvoorzieningen aangelegd. Alle woningen worden op het nieuwe net van nutsvoorzieningen aangesloten.

Fase 2
Fase 3
Fase 3

Fase 3 - Riolerings- en wegenwerken van Oostrozebeke naar Meulebeke (november 2021 – januari 2024)

In deze fase worden de riolerings- en wegenwerken uitgevoerd in verschillende deelfasen. Ook hier wordt er tegelijk gewerkt vanuit Meulebeke (Meentakstraat) richting Oostrozebeke en vanuit Oostrozebeke (Wakkensteenweg) richting Meulebeke. Per deelfase volgen de wegenwerken onmiddellijk op de rioleringswerken. Op die manier wordt de hinder gedurende een relatief korte periode beperkt tot een kort segment van de Gentstraat.

Fase 4

Fase 4 - Riolerings- en wegenwerken zijstraten (september 2021 – juli 2023)

Samen met de Gentstraat worden ook rioleringswerken, en aansluitend wegenwerken, uitgevoerd in de meeste zijstraten. Deze worden op de luchtfoto aangeduid in het groen. De volgorde van de uitvoering van de werken in de zijstraten wordt afgestemd op de werken in de Gentstraat.

Fase 4